วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปลัดแนะคสช.โละผู้บริหารรักษาการ ก่อนหมดวาระทั่วปท.เม.ย.2561 เพื่อความเท่าเทียมก่อนเลือกตั้ง

ปลัดแนะคสช.โละผู้บริหารรักษาการ ก่อนหมดวาระทั่วปท.เม.ย.2561 เพื่อความเท่าเทียมก่อนเลือกตั้ง
มติชน  ฉบับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

          นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้า คสช. ส่งสัญญาณเพื่อจัดให้การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ หลังผ่าน 2 งานพระราชพิธีสำคัญนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ คสช.จะแสดงให้ต่างชาติเห็นว่ารัฐบาลนี้มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย และควบคุมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งเป็นการวัดผลงานความเชื่อมั่นของรัฐบาล คสช.ในระดับท้องถิ่นก่อนที่จะ มีการเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้นก่อนที่ คสช.จะจัดให้มี การเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องมีความชัดเจน หากเป็นไปตามกฎหมายเดิมจะไม่มีการควบรวมท้องถิ่น นอกจากนี้หน่วยงานใดจะกำกับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่น ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือหน่วยงานอื่น หากมีความชัดเจนการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นภายใน 2561 อย่างแน่นอน
          "ในเดือนเมษายน 2561 อปท.จะหมดวาระพร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานประชาธิปไตยในระดับ รากหญ้า และ คสช.ควรให้โอกาสกับผู้ที่สมัครเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น ทั้งผู้ที่รักษาการและผู้สมัครรายใหม่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนั้น คสช.ไม่ควรให้ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นที่หมด วาระแล้วรักษาการตามปกติเพื่อตัดสินใจใช้งบประมาณ เพราะถือเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งและไม่เป็นธรรม ขณะที่ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทุกท้องถิ่นได้ใช้เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติหมดแล้ว" นายศักดิพงศ์กล่าว และว่า
          สำหรับปีงบประมาณ 2561 เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม แต่ อปท.จะมีรายได้เพื่อบริหารงบประมาณในเดือนมีนาคม 2561 จึงไม่มีความจำเป็นที่จะให้ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นที่หมดวาระรักษาการต่อไป เชื่อว่าการปฏิรูปท้องถิ่นตามแนวทางหรือข้อเสนอของ สปท.เกิดขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะการยุบและควบรวม อปท. เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นทั้ง 8 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน กำลังพิจารณาและจะเข้าสู่แผนของ ป.ย.ป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น